BHP Projekt       Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

BHP Projekt - O firmie

Firma BHP Projekt

Prawo wymaga podejmowania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom Zobowiązany jest do tego pracodawca, jak również pracownicy - każdy według swoich kompetencji. Firma BHP Projekt nie skupia się wyłącznie na spełnianiu wymogów prawa. Dbamy o popularyzację zagadnień bhp, ppoż. i pierwszej pomocy. Wskazujemy na praktyczne zastosowanie poznawanych zasad i czynności.

Spełnianie powyższych założeń możliwe jest dzięki, zatrudnianiu wykwalifikowanej kadry pracowników. Nasi specjaliści przekazują wiedzę w sposób prosty, bezpośredni i wzbudzający zainteresowanie.

Każdy z naszych specjalistów posiada: studia wyższe w zakresie bhp, uprawnienia Inspektora Ochrony przeciwpożarowej i współpracuje
z PCK w ramach wykładów z pierwszej pomocy.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

© BHP Projekt 2008                                                                                                                                                                        Realizacja: Smugi