BHP Projekt       Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

BHP Projekt - Oferta

outsourcing  |  szkolenia bhp  |  dokumentacja powypadkowa  |  ocena ryzyka zawodowego

Outsourcing - kompleksowa obsługa BHP

W ramach umowy na czas nieokreślony, wypełniamy zadania służby bhp oraz dodatkowe usługi w firmach zewnętrznych. Każda oferta sporządzana jest indywidualnie dla poszczególnych klientów, przy uwzględnieniu takich czynników jak: ilość zatrudnionych osób, rodzaj działalności i umiejscowienie przedsiębiorstwa.

Każdy z naszych klientów jest obsługiwany przez wyznaczonego specjalistę, pozostającego w stałym kontakcie.

Najważniejsze usługi świadczone przez nas w ramach umowy to:
 • szkolenia wstępne i okresowe bhp
 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
 • przeprowadzanie audytów bhp
 • przeprowadzanie kontroli stanu bhp
 • opracowywanie oceny ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji (ogólna, i stanowiskowe)
 • uczestnictwo w zespole powypadkowym
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji
 • doradztwo w zakresie przepisów bhp
 • udział w komisji bhp
 • przegląd sprzętu ppoż.
 • inne zadania służby bhp
Szkolenia BHP

Wszystkie szkolenia przeprowadzane przez naszą firmę, mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej dla słuchaczy, w sposób przystępny i ciekawy. Stosujemy uznane metody pedagogiczne. Każde szkolenie zakończone jest wydaniem karty szkolenia wstępnego bhp (instruktaż ogólny) lub stosownym zaświadczeniem.

Przy większej ilości słuchaczy proponujemy negocjacje cenowe za całość szkolenia (rabaty nawet w wysokości kilkudziesięciu procent!) Z uwagi na potrzeby klientów, szkolenia przeprowadzamy głównie w siedzibie ich firmy.

W celu zapewnienia atrakcyjności przekazywanych informacji wykorzystywane są filmy dvd, prezentacje multimedialne i inne materiały dydaktyczne.


Zakres szkolenia
Koszt
 Szkolenie wstępne bhp (Instruktaż ogólny) 50 zł 
 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych 60 zł 
 Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych 60 zł 
 Szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami 70 zł 
 Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców 200 zł 

Powyższe kwoty netto dotyczą pojedynczych pracowników.

W przypadku szkolenia odbywającego się w siedzibie pracodawcy,
minimalna opłata za całość grupy wynosi 200 zł.

Dokumentacja powypadkowa

Pracodawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powypadkowej, dla pracowników, którzy ulegli wypadkowi w pracy bądź w drodze do pracy lub z pracy.

Oferujemy Państwu wykonanie wymaganych przez prawo działań, włącznie ze współpracą z ZUS-em i GUS-em, w ramach przygotowania niezbędnej dokumentacji.

Koszt sporządzenia dokumentacji powypadkowej jest uzależniony od ciężkości następstw wypadku i wynosi od 350 zł do 500 zł netto.
Ocena ryzyka zawodowego

Kodeks pracy i odpowiednie rozporządzenia legislacyjne nakazują sporządzenie na każdym stanowisku pracy tzw. "Oceny ryzyka zawodowego". Jej zadaniem jest zidentyfikowanie istniejących zagrożeń i zaproponowanie zmian pomagających w ich ograniczaniu lub eliminacji.

Z powyższym dokumentem należy zapoznać pracowników. Powinien on być sukcesywnie aktualizowany.

Jeżeli z różnymi stanowiskami pracy, związane są podobne zagrożenia, można sporządzić dla nich jeden, wspólny dokument "Oceny ryzyka zawodowego".

Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego oferujemy klientom w cenie od 150 zł netto.© BHP Projekt 2008                                                                                                                                                                        Realizacja: Smugi