BHP Projekt       Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

BHP Projekt - Główna

BHP Projekt - szkolenia, usługi i doradztwo

Firma świadczy usługi w zakresie wprowadzania systemu zarządzania bhp na podstawie normy PN - 18001 i OHSAS 18001, w firmach zewnętrznych.

Oferta współpracy może obejmować nadzór i doradztwo w zakresie bhp, ochrony przeciwpożarowej i organizowaniu struktur pierwszej pomocy, na podstawie umowy
o współpracę, jak również wykonywanie poszczególnych usług (np. szkolenia bhp, opracowanie dokumentacji powypadkowej, itd.)

Konkurencyjne ceny, wysoki poziom kwalifikacji naszych specjalistów oraz umiejętność elastycznej komunikacji z klientami wyróżniają naszą firmę jako partnera na europejskim poziomie.

© BHP Projekt 2008                                                                                                                                                                        Realizacja: Smugi